Onze aanpak

Elk project is voor ons een maatwerkproject. Of het nu om een kleine of grote opdracht gaat of van korte duur of langlopend is. Voor elke opdracht gaan we gestructureerd te werk en volgen we een vaste aanpak. Zo is meteen duidelijk wat u van ons kunt verwachten.

De Xplain-aanpak voor een maatwerk documentatieproject

Wij werken volgens onderstaand stappenplan:

  • Kennismakingsgesprek: voordat we overgaan tot samenwerking, wilt u natuurlijk weten met wie u in zee gaat. Net zoals wij willen weten wie onze klant is, om welk product het gaat en voor wie wij documentatie maken.
  • Plan van aanpak/offerte: als wij uw wensen hebben geïnventariseerd, stellen we een plan van aanpak of een offerte voor het project op. Hierin vindt u vaak ook al een advies. Op basis hiervan beslist u of we samen verder gaan. Bij grote trajecten stellen wij meestal een pilot voor. Zo kunt u zonder veel risico beoordelen of onze aanpak bij u past.
  • Bronmateriaal verzamelen, interviews houden: wij werken samen met materiedeskundigen binnen uw organisatie. Via interviews verzamelen we alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht en leren we de materie optimaal kennen. Dit doen we efficiënt, zodat u zelf zo min mogelijk tijd kwijt bent aan het project.
  • Uitwerken en schrijven: als we het materiaal hebben verzameld, werken we dit, volgens het plan van aanpak, uit tot de afgesproken documentatie. We leggen de opzet en structuur vaak eerst voor aan de opdrachtgever om geen verrassingen achteraf te hebben.
  • Review: we bespreken de teksten altijd met u, zodat we beiden weten of de documentatie voldoet aan de wensen en afspraken. Bij voorkeur doen uw materiedeskundigen deze review.
  • Oplevering en afronding: zodra de documentatie klaar is, zorgen wij dat deze netjes bij u terechtkomt. Doorgaans ronden we de samenwerking af tijdens een evaluatie.

Bekijk ook onze aanpak bij het schrijven van handleidingen of het maken van een doelgroepanalyse.

Stappenplan Xplain aanpak documentatieproject