Machinerichtlijn

Regelgeving voor documentatie

Iedere leverancier van machines binnen Europa is op de hoogte van de Europese machinerichtlijn (2006/42/EG). Deze machinerichtlijn schrijft niet alleen voor waaraan de machine zelf moet voldoen, maar geeft ook richtlijnen voor technische documentatie, zoals tekeningen, risicoanalyses en de handleiding of gebruiksaanwijzing. Voor de handleiding geldt naast de machinerichtlijn nog een eigen Europese norm, namelijk de NEN 5509:2016.

CE-markering

Wilt u als leverancier uw producten binnen een EU-land verkopen, dan moeten deze zijn voorzien van een CE-markering. Hiermee toont u aan dat uw product veilig, gezond en niet schadelijk is voor het milieu en de consument. Voor een CE-markering moet u goede technische documentatie met het product meeleveren. Zo is gewaarborgd dat gebruikers veilig en efficiënt met producten, installaties, systemen en machines kunnen omgaan. De wet schrijft voor dat de fabrikant verplicht is om gebruikers te informeren over het veilig gebruik en onderhoud ervan. En dat is waar de handleiding komt kijken.

NEN 5509:2016

Naast de eisen die in de machinerichtlijn zijn opgesteld, gelden er voor een handleiding bij een systeem, installatie of machine specifieke eisen voor een handleiding. Deze zijn vastgelegd in de handleidingnorm NEN 5509:2016. In deze norm vindt u niet alleen de structuur en inhoud van een handleiding, maar ook richtlijnen voor formulering en presentatie van de gebruikershandleidingen. Zonder goede handleiding die voldoet aan de NEN-norm voor handleidingen mag u het product niet binnen de EU afzetten. Maar ook als u buiten de EU levert, is het verstandig een goede handleiding mee te leveren. Denk bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten, waar vergelijkbare en zelfs nog strengere normen en wetten van kracht zijn.

Xplain en de wetgeving

Zoals u van ons mag verwachten, weten wij precies wat de norm NEN 5509:2016 en de machinerichtlijn inhouden. Als wij uw handleiding schrijven, doen we dit altijd volgens de geldende normen en eisen. Heeft uw bedrijf zelf een of meerdere handleidingen geschreven en twijfelt u of deze aan de wettelijke normen voldoen? Wij kunnen uw handleidingen beoordelen en aangeven wat u nog moet aanpassen voor een CE-markering. En als u dit wilt, kunt u deze aanpassingen uiteraard ook door ons laten uitvoeren.

CE Markering Machinerichtlijn