Rijkswaterstaat

Handleidingen en werkinstructies bij software

Xplain is volop aan de slag bij Rijkswaterstaat. Zo hebben wij handleidingen en werkinstructies geschreven bij softwarepakketten als ISAH, SignWeb, Meridian en Ultimo.

Gebruikskaders Ultimo en Meridian

Ook hebben wij voor Meridian en Ultimo gebruikskaders geschreven, zodat gebruikers van deze pakketten - zowel intern als extern - op een uniforme wijze kunnen werken.

Beheerdocumentatie REV en GIR2.0

Voor de inbeheerrname van Functioneel Beheer van de applicaties REV en GIR2.0 heeft Xplain beheerdocumentatie geschreven, zoals beheerplannen, procesbeschrijvingen voor wijzigingenbeheer en incidentmanagement en een dienstcatalogus Functioneel Beheer.

Invulinstructies bij GIS-applicaties

Bij de GIS-applicaties KernGIS (droog) en BKN (nat) voor het in kaart brengen van het RWS-areaal heeft Xplain web-based invulinstructies ontwikkeld.